Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Audyt i Kontrole

WYNIKI DZIAŁAŃ NADZORCZYCH – KONTROLNYCH OBCYCH

W okresie sprawozdawczym jednostka była kontrolowana przez:

 

 I.    ZUS O/Opole Wydział Kontroli Płatników Składek w dniach 22.10. – 03.11.2014r

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli była:

 1)Prawidłowość i rzetelność  obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2)Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3)Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

4)Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.

 

 II.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w dniach 20.11. – 21.11.2014r.

 

 Przedmiotem przeprowadzonej kontroli była:

1)Prawidłowość prowadzonej dokumentacji przez WTZ

2) Prawidłowości  realizacji  terapii przez WTZ na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji

3)Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry WTZ

4)Prawidłowość wykorzystywania środków PFRON oraz środków własnych Powiatu

(Kontrola dot.2013r.)

 W zakresie prowadzonej rehabilitacji zawodowej i społecznej WTZ postępowanie sprawdzające nie wykazało uchybień i nieprawidłowości.

Zobligowano Kierownika WTZ do sukcesywnego dokonywania zakupów niezbędnych materiałów do terapii w poszczególnych pracowniach.

 

III. Protokół z Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicachz 12.06.2015r.

 

IV. Protokół z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach z 18-19.06.2015r.

PDFProtokół z Kontroli 12.06.2015.pdf (148,01KB)
PDFProtokół z kontroli z 18-19.06.2015.pdf (261,41KB)
PDFProtokół z kontroli z 21.-30.09.2016 zPCPR.pdf (220,78KB)
PDFProtokół z kontroli 19-23.10. 2020.pdf (203,43KB)
PDFProtokół z kontroli 23. 09 - 11. 10.2019.pdf (211,51KB)
PDFSpraw. z dział. rehab. za 2019 do Gminy 2.pdf (989,56KB)